Έκοψαν πίτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας, στην πρώτη συνεδρίαση, για τη νέα χρονιά (2023). Το φλουρί “έπεσε” στον Περιφερειακό σύμβουλο της “Ελληνικής Αυγής” Σαββουλίδη Χρήστο.