Στις 28 Ιανουαρίου ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης.