Ανέλαβε καθήκοντα η νέα ειδικεύομενη γιατρός στην Παιδιατρική του νοσοκομείου μας κ. Παπαμιχαήλ Στέλλα.