Την Κυριακή 29/1/2023, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Koζάνης “Κοβεντάρειο”, θα γίνει η παρουσίαση της Δημοτικής μας παράταξης. Θα παρουσιάσουμε το όνομα της παράταξης, τον επικεφαλής και τη διακήρυξη.