Σχόλιο αναγνώστη στο kozan.gr. Σύννεφο σκόνης προς την Πτολεμαΐδα.