Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη συνολικά 260 ατόμων έκτακτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Κάντε κλικ εδώ