Αβδέλλα Γρεβενών 21/01/23. Ξημέρωσε με αρκετό χιόνι σε όλο τον ορεινό όγκο.