Σημερινές φωτογραφίες από το χώρο της λαϊκής αγοράς στην Κοζάνη.