Κοπή βασιλόπιτας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το φλουρί έπεσε στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.