Εικόνα από την κεντρική πλατεία Κοζάνης και την ασθενή χιονόπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη.