Κρίθηκαν διατηρητέοι και παραμένουν Ταξίαρχοι οι Σ. Διόγκαρης & Γ. Αδαμίδης. Αναμένεται η τοποθέτησή τους