Το εξυγιάναμε, το λειτουργούμε, μένει η ένταξη του στα προγράμματα της επόμενης περιόδου για τη συνολική αξιοποίηση του.
Η επαναλειτουργία του Εκθεσιακού κέντρου δεν είναι θέμα κυριότητας, στιγμιαίας απόφασης, ή απλά κατοχής των κλειδιών του. Δεν σχετίζεται καθόλου με την αποπληρωμή των χρεών του που και αυτή έχει ολοκληρωθεί. Αποτελεί αποτέλεσμα σχεδιασμού, προγραμματισμού, στόχου και συστηματικής προσπάθειας. Όλο το διάστημα αυτό εγώ και οι συνεργάτες μου στο Επιμελητήριο ρυθμίσαμε πολλά επιμέρους ζητήματα. Γραφειοκρατικά, πολεοδομικά, κτιριολογικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά κλπ. Η ετοιμότητα επαναλειτουργίας απαιτούσε μια αφορμή, ένα γεγονός. Αυτό αποτέλεσε η Έκθεση & το Συνέδριο «Η Δυτική Μακεδονία της Δημιουργίας και της Καινοτομίας» στην Κοζάνη, 7-9/2/2023. Το σήμα δόθηκε, και με την πιο ολοκληρωμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων που έχει γίνει την τελευταία δεκαπενταετία, παραδώσαμε το κτίριο του Εκθεσιακού προς λειτουργία.
Η εγκατάσταση παρά τα προβλήματα της παραμένει η πιο αξιόλογη υποδομή για την υποδοχή και τη διοργάνωση ανάλογων γεγονότων. Αυτό που λείπει είναι «η μεγάλη εικόνα» όμως δόθηκε μια ευκαιρία για να αναδειχθεί ο ρόλος και η χρησιμότητα του, την οποία και σκοπεύουμε να αρπάξουμε. Όσοι σχεδιάζουν την μετάβαση της περιοχής χωρίς την αξιοποίηση της συγκεκριμένης υποδομής χαρακτηρίζονται ως έχοντες άγνοια, ή απλά ως έχοντες σκοπιμότητα. Ελπίζω κι εύχομαι να μην ισχύει τίποτα από τα δύο. Συνεχίζουμε.Μονόδρομος η συνεργασία σε τοπικό επίπεδο για την επόμενη του μέρα.