Ωραίο γλέντι με χάλκινα, με Κοζανίτικο Τακίμι, στο Sette bar restaurant στην Κοζάνη