Όχι λαγάνα ότι κι ότι ..Μόνο Λαγάνα Λαβαντσιώτη! Σιούρτσην ου Μίκας ου Φουρνάρς κι έφκιασην Λαγάνα ΧΧΧ Λάρτζ. Λαγάνα Γίγας 2 μέτρα ύψος και 30 κιλά βάρος. Από το μεσημέρι της Κυριακής μετά την παρέλαση ανοιχτά. Θα γίνει της Λαγάνας!