Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στην εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης υλικών (ΚΔΕΥ), σε σημείο εντός της έκτασης του Σιδηροδρομικού Σταθμού, προχωρά ο Δήμος Κοζάνης. Την έκταση αυτή μισθώνει ο Δήμος Κοζάνης από την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σ Η δημιουργία και η λειτουργία ΚΔΕΥ αποτελεί δράση πρόληψης δημιουργίας απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίησης υλικών ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κοινωνικού χαρακτήρα πρωτοβουλιών. Η δημιουργία και λειτουργίας ΚΔΕΥ συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Κοζάνης. Κεντρική ιδέα λειτουργίας ενός Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) είναι να αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και ταυτόχρονα να φιλοξενεί μια πραγματική αγορά δευτερογενών αντικειμένων σε μόνιμη βάση. Ο Δήμος Κοζάνης συλλέγει, μεταφέρει και διαθέτει τα ογκώδη δημοτικά αστικά απορρίμματα (π.χ. είδη επίπλωσης, στρώματα, κουφώματα, κλπ.)μετά από επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ή βάσει άλλου προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από το τμήμα Καθαριότητας όπου οδηγούνται, με ευθύνη του Δήμου, στην ΤΜΔΑ και αποθηκεύονται προσωρινά σε containers 40 m3 τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται για καταστροφή.
Στο δημιουργικό κέντρο επαναχρησιμοποίησης θα συλλέγονται αυτά τα «ελαττωματικά υλικά», τα οποία θα ταξινομούνται, θα τροποποιούνται δημιουργικά, θα επισκευάζονται και στη συνέχεια θα καθίστανται ξανά διαθέσιμα στους πολίτες. Τα αντικείμενα και υλικά θα προέρχονται κυρίως από ιδιώτες που θα προσέρχονται με δική τους πρωτοβουλία και θα τα δίνουν με
συγκεκριμένους όρους. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης κάποιων συγκεκριμένων υλικών (όπως κάποια ογκώδη, ρούχα, παιχνίδια, ποδήλατα κλπ.) στους χώρους του κέντρου, μετά από συνεννόηση της διοίκησης του κέντρου.
Τα υλικά που μπορεί να δέχεται ένα κέντρο δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως:
 είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, (ηλεκτρονικές συσκευές, λευκές οικιακές συσκευές),  παιχνίδια,  έπιπλα,  ποδήλατα,  βιβλία,  κλωστοϋφαντουργικά είδη (Υφάσματα, ρούχα, παπούτσια),  πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης,  οικιακά αντικείμενα,  σχολικά αντικείμενα  ρολόγια, εξαρτήματα ρολογιών, κοσμήματα,  αθλητικά είδη. Το έργο εκτιμάται ότι θα προσφέρει αρκετά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη τόσο για το Δήμο Κοζάνης όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμων και του διοικητικού συμβουλίου των ΦΟΔΣΑ, κατά περίπτωση, καθορίζεται ο τρόπος αξιοποίησης των μεταχειρισμένων αντικειμένων.

Οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται σε ένα κτήριο που θα περιλαμβάνει χώρους λιανικής πώλησης, αποθήκες, εργαστήρια, αίθουσες εκπαίδευσης, χώρους συλλογής των υλικών και επεξεργασία
τους για μεταπώληση. Πιο συγκεκριμένα:
1) Γραφεία διοίκησης.
2) Χώρο υποδοχής και ελέγχου υλικών όπου θα γίνεται η είσοδος και ο έλεγχος καταλληλότητας των υλικών. Τα υλικά που δεν θα απορρίπτονται, θα αποθηκεύονται προσωρινά στην αποθήκη υποδοχής υλικών και μετέπειτα θα εισέρχονται στο κέντρο επιδιόρθωσης υλικών όπου ανάλογα με το είδος του κάθε υλικού θα οδηγούνται και στο κατάλληλο κατάστημα για
επιδιόρθωση και μεταπώληση.
3) Αποθήκη υποδοχής υλικών. Ο χώρος αυτός θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την προσωρινή αποθήκευση των υλικών μέχρι την εισαγωγή στο κέντρο επιδιόρθωσης υλικών.

4) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα είναι κατάλληλη για χρήση ως χώρος ενημέρωσης και εκπαίδευσης που θα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην
εκπαίδευση και στην ενημέρωση σχετικά με την ορθή επαναχρησιμοποίηση υλικών καθώς επίσης και την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, για τη δημιουργική απασχόληση νέων και παιδιών και προβολής καλλιτεχνικών, επιχειρηματικών, πρωτοποριακών, επιστημονικών κλπ γεγονότων.
5) Αγορά μεταχειρισμένων. Θα περιλαμβάνει καταστήματα (secondhand stores) που θα λειτουργούν καθημερινά ενώ μπορεί και να προβλέπεται και ειδικός χώρος για την ανάπτυξη ανοιχτής αγοράς (παζάρι) μεταχειρισμένων που μπορεί να οργανώνεται και να λειτουργεί μία με δύο φορές την εβδομάδα
6) Εργαστήρια επιδιόρθωσης υλικών/ καταστήματα. Στα κέντρα αυτά θα γίνεται η διαχείριση των υλικών και η μεταπώλησή τους. Η διαχείριση των υλικών περιλαμβάνει τη διαλογή, την
ταξινόμησή τους, την επισκευή/επιδιόρθωσή τους και τον καθαρισμό/απολύμανση όπου απαιτείται (ρούχα) έτσι ώστε να γίνουν τα υλικά ικανά για διάθεση/επαναχρησιμοποίηση. Τα
προτεινόμενα κέντρα επιδιόρθωσης θα περιλαμβάνουν (α) εργαστήρι επιδιόρθωσης-μεταποίησης ενδυμάτων/ υποδημάτων, (β) εργαστήρι επιδιόρθωσης ηλεκτρονικών/ηλεκτρολογικών
συσκευών, (γ) εργαστήρι επιδιόρθωσης επίπλων, (δ) εργαστήρι επιδιόρθωσης-μεταποίησης μεταλλικών αντικειμένων, (ε) εργαστήρι επιδιόρθωσης βιβλίων.

Τα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών προκύπτουν, από κατά
προσέγγιση υπολογισμό της κατ ́ ελάχιστον επιφάνειας που θα δομηθεί