Εισ-όδευση στην Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή 2023 με τρεις λέξεις.

Καλή μετάνοια!
Συγχωρεμένα!

Τότε και μόνο τότε (οπωσδήποτε και με την ενεργοποίησή τους εντός μας, συνάμα και διαπροσωπικά, με έναρξή τους μέσα στους οικογενειακούς μας πυρήνες και με άπλωμά τους στα περιβάλλοντά μας, τα κοντινά και τα μακρινά), η Σαρακοστή 2023 θα είναι και “καλή” και “αγία”.

Καλή και αγία Σαρακοστή, συνοδίτες!

π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας
παπαδάσκαλος
Κυριακή της Τυρινής Εσπέρας.
26-2-2023