Η Σπυροπουλος Νικόλαος και Σια ΟΕ ζητά προσωπικό για εργασία σε διάφορους τομείς της δραστηριότητας της.

Πιο συγκεκριμένα ζητά

Προσωπικό γραφείου με αντικείμενο την υποστήριξη τμήματος λογιστηρίου.

Απαραίτητα προσόντα

1)      Απολυτήριο λυκείου

2)      Τίτλος σπουδών σχετικός με οικονομικά

3)      Εξοικείωση με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

4)      Κάρτα ενεργείας σε ισχύ

Προσωπικό για εργασία στην αποθήκη της εταιρίας, (και γυναίκες).

Απαραίτητα προσόντα

1)      Απολυτήριο λυκείου

2)      Κάρτα ενεργείας σε ισχύ

Οδηγό με αντικείμενο την διανομή εμπορευμάτων.

Απαραίτητα προσόντα

1)      Απολυτήριο λυκείου

2)      Δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας

3)      ΠΕΙ

4)      Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

5)      Γνώση χειρισμού γερανού (παπαγαλάκι)

Η αγγελία απευθύνεται σε άτομα κάτω των 40 ετών

·         αποστολή βιογραφικών στο mail spyropoulosoe@gmail.com