16 χρήσιμα επιμορφωτικά προγράμματα από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για αναβάθμιση δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων του προγράμματος “Πάω Μπροστά” της Δ.ΥΠ.Α.

2 Μαρτίου 2023
19:24

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τα 16 νέα – καινοτόμα και επιδοτούμενα Επιμορφωτικά προγράμματα του, που αφορά την αναβάθμιση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων (μισθωτών του ιδιωτικού τομέα) του έργου “Πάω Μπροστά”, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.Τα 16 Επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία έχουν καταρτίσει Καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα διδαχθούν από τους ίδιους τους Καθηγητές και από εγκεκριμένα  Μέλη του Μητρώου Επιμορφωτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι πραγματικά πρότυπα και σύγχρονα, εστιάζοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων και της πράσινης ανάπτυξης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και μπορεί να υλοποιείται με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση (κατ’ ελάχιστο) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει:

 • τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Συγκεκριμένα τα προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα και η πόλη στην οποία θα πραγματοποιηθεί η δια ζώσης εκπαίδευση είναι:

 • Χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργία (Θεματική κατηγορία: Πράσινες δεξιότητες, Θεματική υποκατηγορία: Χρήση νέων τεχνολογιών στην πράσινη οικονομία, Πόλη υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Καστοριά)

 

 

 

 • Ψηφιακό Μarketing (Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες, Θεματική υποκατηγορία: Ψηφιακό marketing, Πόλη υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Κοζάνη)

 

 • Δίκτυα Η/Υ (Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες, Θεματική υποκατηγορία: Δίκτυα Η/Υ & Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (5G), Πόλη υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Κοζάνη, Καστοριά) 

 

 

 • Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες, Θεματική υποκατηγορία: Ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού & ιστοσελίδων, Πόλη υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά)

 

 • Παρουσιάσεις – Prezi (Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες, Θεματική υποκατηγορία: Εκπαιδευτικές τεχνολογίες, Πόλη υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά)

 

 • Βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες, Θεματική υποκατηγορία: Βασικές ψηφιακές δεξιότητες & εφαρμογές γραφείου, Πόλη υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά)

 

 • Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία (Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες, Θεματική υποκατηγορία: Εκπαιδευτικές τεχνολογίες, Πόλη υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά)

 

 • Online branding και επικοινωνία (Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες, Θεματική υποκατηγορία: Ψηφιακό marketing, Πόλη υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Κοζάνη)

 

 

 

 

 • Κυκλική Οικονομία (Θεματική κατηγορία: Πράσινες δεξιότητες, Θεματική υποκατηγορία: Κυκλική οικονομία, Πόλη υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Κοζάνη)

 

 • Προγραμματιστής εφαρμογών διαδικτύου (Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες, Θεματική υποκατηγορία: Ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού & ιστοσελίδων, Πόλη υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Κοζάνη)

 Οι εργαζόμενοι-ωφελούμενοι της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και ολόκληρης της χώρας, θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτιστούν για πρώτη φορά με το κύρος των  Ελληνικών Πανεπιστημίων. Πρόκειται για επιδοτούμενα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των εργαζομένων-ωφελουμένων διάρκειας 80 ωρών, που οδηγούν σε απόκτηση «ψηφιακών» και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.

Oι ωφελούμενοι του Μητρώου ωφελουμένων της Δ.ΥΠ.Α. μπορούν ήδη να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που εμφανίζεται στον ωφελούμενο, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, κλπ.), με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα που έχει ο ίδιος δηλώσει, με ηλεκτρονική δήλωση εδώΣτο σημείο αυτό μπορεί να επιλεγεί ένα από τα  16 επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 Κάθε ωφελούμενος που  θα ολοκληρώσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που επέλεξε και αποκτήσει την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που ακολουθεί και προσφέρεται δωρεάν από εξωτερικούς φορείς πιστοποίησης, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για πρόγραμμα 80 ωρών φτάνει στα 400 ευρώ. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει με επιτυχία την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει το σύνολο του επιδόματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 2385055008 τις ώρες 08:00 – 12:00 π.μ. Πληροφορίες μπορούν επίσης να δοθούν στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected] καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στη διεύθυνση https://kedivim.uowm.gr

 

Ένα σχόλιο

 • Παρακαλώ θα ήθελα να υπογραμμίσω πως αν κάποιος/α έχει μια μικρή επιχείρηση όπου δεν έχει υπάλληλο δηλαδή ο εργοδότης της επιχείρησης δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε αντίστοιχα προγράμματα που αφορούν επιμορφώσεις και δεξιότητες.Να περιλαμβάνονται και αυτοί η ειδική κατηγορία εργαζομένων (αυτοαπασχολούμενοι) με ασφάλεια ΟΑΕΕ.

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.