Αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος και σύντομα (εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις)  ξεκινούν οι εργασίες για τη «Συντήρηση των τμημάτων Ε.Ο. επί των οδών Λαρίσης και Καραμανλή στην πόλη της Κοζάνης». Το έργο ήταν αρχικού συνολικού προϋπολογισμού 930.000 ευρώ (ο ανάδοχος έδωσε έκπτωση 24,59% επί του συγκεκριμένου ποσού) και χρηματοδοτείται κατά 85% από την Π.Ε. Κοζάνης και κατά 15% από το Δήμο Κοζάνης. Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες, με φορέα δημοπράτησης και υλοποίησης το Δήμο Κοζάνης. Ενδεικτικά, το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση κρασπεδορείθρων και διαχωριστικών νησίδων, επίστρωση των διαχωριστικών νησίδων με έγχρωμους κυβόλιθους,  ασφαλτοστρώσεις επί της οδού Λαρίσης, αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίων, διαβάσεις πεζών με βυθίσεις, κιγκλιδώματα στα σημεία που απαιτείται, φύτευση νέων δέντρων επί των πεζοδρομίων κατά σημεία, φυτεύσεις καλλωπιστικών φυτών στους κυκλικούς και ημικυκλικούς κόμβους, εργασίες υποδομής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα πεζοδρόμια κ.α. Με το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζεται η αισθητική και η ασφάλεια των δύο εισόδων της πόλης της Κοζάνης.

kozan.gr