Θετική γνωμοδότηση, κατά πλειοψηφία, από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στην τελευταία του συνεδρίαση, γιατη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργο: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης, συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος 150 MW & παραγόμενης Ενέργειας 300 MWΗ, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), από τη «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.»

Το έργο αφορά σε περιβαλλοντική αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) με χρήση συσσωρευτών, ισχύος 150 MW, συνολικής χωρητικότητας 300MWh και των συνοδών του έργων προκειμένου να μπορέσει αυτός να συνδεθεί με το Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί σε γεωτεμαχίο εκτάσεως 96.394,75 τ.μ., στην θέση «Πτολεμαϊδα 3» στην Δ.Ε. Δημητρίου – Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης. Η κατάληψη του προτεινόμενου έργου αντιστοιχεί σε ποσοστό 21% περίπου του συνολικού εμβαδού επιφανείας, δηλαδή 20.179,8 τμ. Η θέση του υπό μελέτη έργου βρίσκεται εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) και ανατολικά του υφιστάμενου ΑΗΣ Καρδιάς. Οι πλησιέστεροι στο έργο οικισμοί είναι η Ποντοκώμη και το Μαυροδένδρι που απέχουν 1,5km και 2,9km. Σημειώνεται ότι τα υπό μελέτη πολύγωνα βρίσκονται εντός της «Ζώνης Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) 3 που έχει οριστεί στην περιοχή εντός των ορίων ιδιοκτησίας ΔΕΗ – ορίων απαλλοτρίωσης. Η γραμμή ηλεκτρικής διασύνδεσης του έργου προβλέπεται να είναι υπόγεια και θα χωροθετηθεί κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 13 μήνες από την έναρξη της κατασκευής του, ενώ παράλληλα θα κατασκευάζονται τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ολοκληρωθούν 1 μήνα μετά της ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών του κυρίως έργου. Στη φάση
κατασκευής του υπό μελέτη έργου εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου 40 άτομα ενώ στη φάση λειτουργίας 5 άτομα. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.»

kozan.gr