Κολόνα στην οδό Διοικητηρίου 10 λείπει το καπάκι και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.