Ανακοινώνεται ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο της Τηλεθέρμανσης και παρέχεται κανονικά θερμική ενέργεια, στην οδό Κ. ΦΟΥΦΑ από την διασταύρωση με την οδό ΜΕΣΟΥΠΟΛΕΩΣ έως την διασταύρωση με την οδό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

                                                                                                                             ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.ΤΗ.Π.