Με ομόφωνο ψήφισμα, το περιφερειακό συμβούλιο Δ. Μακεδονίας, στηρίζει τη μετεγκατάσταση της Ακρινής και ζητεί την απόσυρση της σχετικής διάταξης από το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ που προβλέπει την κατάργησή της.