Ο Όμιλος Οπτικών Κάτανα έχει την τιμή να στηρίζει το έργο του Συλλόγου Αιμοδοτών Φούφα. Παρακαλείσθε όσοι μπορείτε να σπεύσετε στην αιμοδοσία. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο Σύλλογο και στους αιμοδότες!