Χορός νεολαίας Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας το Σάββατο 18 Μαρτίου.