1. Από τις 08:30π.μ έως τις 14:30μ.μ : Η περιοχή εντός του συνημμένου περιγράμματος των παρακάτω οδών: Πλάτωνος- Καλλιπόλεως- Ψαρών – Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου- Λεχόβου, – Μπομπορά-  Αβέρωφ, ( έχουν τοιχοκολληθεί έντυπα-ειδοποίησης-διακοπής στις οικοδομές).