Εγκρίθηκε από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η προμήθεια κλειστού φορτηγού οχήματος τύπου βαν για το Δήμο Εορδαίας καθώς και χρηματοδότηση για υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Εορδαίας

Συγκεκριμένα:


1)  Για την «Προμήθεια κλειστού φορτηγού οχήματος τύπου βαν για το Δήμο Εορδαίας»

Συνολικός προϋπολογισμός: 46.500,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 22.800,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 23.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)


2) Για τις «Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Εορδαίας

Συνολικός προϋπολογισμός: 22.704,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 22.704,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)


kozan.gr