1.    100 χρόνια Δημοτικής Βιβλιοθήκης – 3 Αιώνες Ιστορία.

Ανακήρυξη έτους Βιβλιοθήκης.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

2.    «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ «100 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2030»

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

3.    Έγκριση ένταξης στην πρόσληψη προσωπικού μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρονίων ανέργων για την απασχόληση, ηλικίας 55-67 ετών, πέντε  (5) θέσεων εργασίας, ειδικότητας ΥΕ Κτιρίων Φύλακες, για τη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.    Έγκριση τροποποίησης και διευκρίνησης της με αριθμό 314/2022 Α.Δ.Σ.  «περί επιβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 4 του ν. 1080/1980), για το έτος 2023.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.    Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κοζάνης επί των στοιχείων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΚΡΙΝΗΣ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.    Έγκριση μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.    Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.    Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤΕΡΟΥ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.  Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίαςτου έργου:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΠΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου:

‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ- 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ- 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου:

ANAΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15.  Έγκριση της αριθμ. 9/2023 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021.

Εισηγητής: κ. Ιερεμίας Δαβιδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς.

16.  Σύσταση δουλείας σε δημοτική έκταση κοινότητας Κοίλων, στα πλαίσια της διασύνδεσης Φ/Β πάρκων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

17.  Έγκριση διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων  Αγ. Πνεύματος Τ.Κ. Δρεπάνου  και  Νιαημέρου Δ.Κ. Κοζάνης για το έτος 2023.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

18.  Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής σύμφωνα με τον Ν. 5109/2023

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

19.  Έγκριση της αριθμ. 5/2023 του ΟΑΠΝ με θέμα: Έγκριση A’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2023 του ΝΠΔΔ, ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ

20.  Έγκριση της αριθμ. 6/2023 του ΟΑΠΝ με θέμα: Έγκριση Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2023 του ΝΠΔΔ – Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας  (Ο.Α.Π.Ν.)  Δήμου Κοζάνης μετά την 1η Αναμόρφωση.

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ

21.  Έγκριση της αριθμ. 7/2023 του ΟΑΠΝ με θέμα: Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2021 του ΝΠΔΔ, ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ

22.  Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

  Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ