Στο πλαίσιο δράσεων προαγωγής της ψυχικής υγείας και ενδυνάμωσης των μελών της σχολικής κοινότητας την Πέμπτη 16/03/2023 το επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Καλώτα Ελευθερία (Κοινωνιολόγος) παρουσίασε στο σχολείο μας επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 2,5 ωρών και απευθυνόταν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέμα:

«Μ΄ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; Δεξιότητες και Αποτελεσματικές Τεχνικές που προάγουν την επικοινωνία»

       Σκοπός του σεμιναρίου ήταν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις έννοιες, τις βασικές αρχές και τις διαδικασίες της επικοινωνίας.  Στο βιωματικό εργαστήρι διερευνήσαμε τους φραγμούς στην επικοινωνία και εστιάσαμε σε τεχνικές ουσιαστικής επικοινωνίας που μας βοηθούν να βελτιώσουμε μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες, την ενεργητική  ακρόαση.

    Η δράση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και καινοτόμα και άφησε σημαντικά μηνύματα, ευαισθητοποιώντας τους συμμετέχοντες σε ζητήματα επικοινωνίας  και ανθρώπινης προσέγγισης, καθοριστικής για την επίλυση πολλών ατομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

  Ευχαριστούμε θερμά το Κέντρο και ιδιαίτερα την κ. Καλώτα Ελευθερία για την συνεισφορά τους.

                                                                  Η δ/ντρια

                                                            Μ. Τσουκανέλη