Ζητείται υπάλληλος προκειμένου να εργαστεί σε βιοτεχνία κουφωμάτων στην πόλη της Κοζάνης.
Προϋποθέσεις:

  • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 
  • Να διαθέτει κάρτα ανεργίας σε ισχύ
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2461029810