Πρόγραμμα επισκέψεων της Παρασκευής Βρυζίδου την Δευτέρα 01 Μαΐου.