Το ξενοδοχείο Παντελίδης στην Πτολεμαίδα ζητεί προσωπικό σε συγκεκριμένες ειδικότητες