Βρίσκεται στον κόμβο της Ποντοκώμης στο 14. Αυτοί είστε κύριοι η πινακίδα είναι έτσι τουλάχιστον τρεις μήνες.