Παρασκευή Βρυζίδου υπ. Βουλευτής Ν. Κοζάνης – Πρόγραμμα επισκέψεων Παρασκευή 05 Μαΐου 2023.