Στην προεκλογική μου επίσκεψη στο Δροσερό, τη Γαλάτεια, την Ολυμπιάδα, όπως και στο Προάστιο και την Ασβεστόπετρα, συζητήσαμε τα μεγάλα ζητήματα του σήμερα, που πρέπει να διεκδικήσουμε, όπως κάναμε πάντα, καθώς και στο Ανατολικό, τα Κομνηνά, το Μεσόβουνο και τους Πύργους, με τους αγρότες να δίνουν τη λύση στην ανεργία και να κρατάνε ζωντανή την περιοχή, όπου η στήριξή μας είναι διαχρονική και αποτελεσματική και γι΄αυτό δεσμευόμαστε.