Επίσκεψη σήμερα σε Αμαξοστάσιο, Δήμο Κοζάνης, Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, Πολεοδομία και ΔΕΥΑΚ. Γνωριμία και συζήτηση με τους υπαλλήλους. Τα μηνύματα αισιόδοξα για πολιτική αλλαγή.

 

rpt

rpt