24η δεξιοτεχνία αυτοκινήτου Πτολεμαίδας από την Αυτοκινητιστική Λέσχη Πτολεμαίδας.