Σήμερα ήμασταν στα Σέρβια. Ξεκινήσαμε από το ΚΥ Σερβίων και συνεχίσαμε στη λαϊκή αγορά, τις επιχειρήσεις, το Δήμο, τις καφετέριες και τα καφενεία. Κοινή συνιστώσα στις επιμέρους συζητήσεις το άγχος για το μέλλον των νέων, η ανεργία και ο επακόλουθος μαρασμός της περιοχής. Συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Ελευθερίου και με επιχειρηματίες της περιοχής.