Δράση της Go Alive, την Πέμπτη 11 Μαΐου, στο πλαίσιο του σχεδίου αλληλεγγύης “Kozani Goes Green” για συλλογή κι ανταλλαγή second hand ρούχων, βιβλίων, σκευών και παιχνιδιών.