Σημαντική ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση στήριξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας στον αγώνα των κατοίκων της Καλαμιάς απέναντι στην κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου δίπλα στο χωριό τους. Απόφαση και για νομική στήριξη και προσφυγή σε οποιοδήποτε δικαστικό όργανο ή δικαστική αρχή χρειαστεί.