Το πρόγραμμα του Υποψήφιου Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Π.Ε Κοζάνης Λουκά Ζαρογιάννη για Τετάρτη 10 Μαΐου

18:00 Επίσκεψη στο Κλείτος

18:40 Επίσκεψη στον Άργιλο

19:30 Επίσκεψη στο Πρωτοχώρι

20:15 Επίσκεψη στην Λευκοπηγή