Το Σάββατο 13 Μαΐου
📍στο Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο Κοζάνης
📍στις 12.00 το μεσημεράκι
⛴️ σαλπάρουμε με “Το τρελοβάπορο” της Δομνίκης Καράντζιου για όμορφο ταξίδι.
🙋Σπεύσατε!
Το τρελοβάπορο, Δομνίκη Καράντζιου