Περιοδεία στα χωριά του π. Δ. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης την Πέμπτη 11 Μαΐου