Γιώργος Αμανατίδης από τη Σιάτιστα: Ήμουν δίπλα και μαζί σας. Σήμερα η ομιλία στην Πτολεμαΐδα

11 Μαΐου 2023
13:10

 

«Έδωσα αξία στις ανάγκες τους, λύσεις στα προβλήματα και άνοιξα προοπτικές. Ήμουν δίπλα και μαζί τους – μαζί σας» Με αυτά τα λόγια ο Γιώργος Αμανατίδης κατέδειξε ουσιαστικά – και αφού είχε προηγηθεί ένας αναλυτικός απολογισμός τοπικού έργου – την σταθερή ενασχόληση του με τα ζητήματα του Βοΐου και της Σιάτιστας στην κεντρική του ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο «Άρης & Λίλιαν Βουδούρη». Ο κ. Αμανατίδης παρουσίασε μία σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων που είχαν άμεση σχέση με τους κατοίκους του Βοίου, τους γουνοποιούς και τους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων τονίζοντας ότι πολλές από αυτές (τις ρυθμίσεις) επίλυσαν διαχρονικά ζητήματα αλλά και έκτακτες καταστάσεις που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Για το Βόιο:

 1. Με φάκελο που ετοίμασα, η οποία εγκρίθηκε αρχικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) εντάχθηκαν στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 19 οικισμοί του Βοΐου (14 κοινότητες).

Με βάση την παραπάνω έγκριση οι αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) δικαιούνται και εισέπραξαν μεγαλύτερα ποσά εξισωτικής αποζημίωσης.

Επιπλέον θα είναι δικαιούχοι γενικότερων πολιτικών της Κυβέρνησης προς όφελος αντίστοιχων περιοχών.

 1. Απαλλάχτηκαν από την καταβολή ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι των υπό μετεγκατάσταση οικισμών λόγω των σεισμών της 13 Μαΐου 1995 για τις κτιριακές εγκαταστάσεις εντός σχεδίου.

Αφορά τους οικισμούς, Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας, Πανάρετης και Πυλωρών του Δ. Βοΐου.

 1. Επιλύθηκε με πάγιο τρόπο η έγκαιρη χρηματοδότηση για κοπή καυσόξυλων προς όφελος των κατοίκων του Βοΐου όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και όχι όταν πλησιάζει χειμώνας, όπως συνέβαινε μέχρι το 2019.
 2. Συμβολή στην πλήρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου.

Ειδικότερα, του Ακτινοδιαγνωστικού και του Μικροβιολογικού εργαστηρίου.

 1. Συμβολή στην ομαλή λειτουργία με στελέχωση του Ιατρείου Νεάπολης.
 2. Συνέχιση λειτουργίας για τα επόμενα έτη, της Δομής Φιλοξενίας Πενταλόφου (σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή).
 3. Επανίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου Εράτυρας.
 4. Συμβολή στην προώθηση σημαντικών σε αριθμό και σημασία ρυθμίσεων που αφορούν στον κλάδο της γούνας, όπως θα παρουσιάσω στη συνέχεια.
 5. Συμβολή στην προώθηση ζητημάτων που αφορούν στους αλλοδαπούς εργάτες γης.
 6. Ρύθμιση με βάση την οποία οι Οργανισμοί και οι Τομείς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ και ΤΟΕΒ) εντάσσονται στο μέτρο εικονικής διαχείρισης ενέργειας προς όφελος των αγροτών- μελών τους.
 7. Προώθηση των διαδικασιών για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης των έργων εγκατάστασης φυσικού αερίου για την θέρμανση των οικισμών του Βοΐου (Σιάτιστα και Νεάπολη).
 8. Συνεχής ενημέρωση των αγροτών και επίλυση ζητημάτων για την αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ.
 9. Προώθηση ρύθμισης και έγκριση αυτής για τη σύνθεση των Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑΣΕ) που αφορά στους παραδασόβιους οικισμούς με έντονη παρουσία κατοίκων του Βοΐου.
 10. Συμβολή στην προώθηση προγράμματος για την πιστοποίηση του επαγγέλματος του «γουνεργάτη».
 11. Συμβολή στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και της περιοχής του Βοΐου με τροπολογία κατάργησης της προσαύξησης κατά 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού από τις επιχειρήσεις.

(π.χ. εκτροφεία γουνοφόρων και άλλες επιχειρήσεις)

(άρθρο 65 ν. 4830/2021)

 1. Έγκριση διακριτής λειτουργίας του Κέντρου για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕ.ΠΕ.Α.) στη Σιάτιστα.

Για τον κλάδο της γούνας:

 1. Παράταση προθεσμίας επανεξαγωγής εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
 2. Απόδειξη λιανικής πώλησης εξαγωγής από αγοραστή – ταξιδιώτη εκτός ΕΕ, που προβλέπεται από την ΠΟΛ 1338/1996 για παραγγελιοδοχικές πωλήσεις.
 3. Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της εκτροφής γουνοφόρων ζώων λόγω του COVID-19 (επιχορήγηση εκτροφέων).
 4. Κατάργηση του Φόρου Πολυτελείας στη γούνα.
 5. Δημοπρατήριο γουνοδερμάτων στην Καστοριά (παρουσίαση του θέματος σε αρμόδια Υπουργεία).
 6. Απαλλαγή επιχειρήσεων από την προσαύξηση 80% επί της αξίας του νερού, εφόσον εξασφαλίζουν με ίδια μέσα τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα της ΔΕΥΑ χωρίς να εκπονηθεί μελέτη ή να πραγματοποιηθεί κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης από την οικεία ΔΕΥΑ.
 7. Μη απαίτηση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα.
 8. Επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχων και πιστοποίησης επενδύσεων (και στον κλάδο της γούνας).
 9. Ένταξη όλων των ΚΑΔ που είναι συναφείς με τον κλάδο της γούνας, στις πληττόμενες επιχειρήσεις από τον COVID-19 και λήψη μέτρων στήριξης π.χ. επιστρεπτέα προκαταβολή, αναστολή εργασίας κτλ.
 10. Εναλλακτικές Μέθοδοι Φορολογικών Ελέγχων (διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο συζητήσεων για τις επιχειρήσεις γούνας).
 11. Αναστολή εργασίας στις επιχειρήσεις γούνας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
 12. Πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέργων και πιστοποίησης του επαγγέλματος του γουνεργάτη.
 13. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων έως 31/5/2023 και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ένταξη του κλάδου της γούνας).
 14. Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων γούνας προς το δημόσιο έως 31/5/2023.
 15. Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών επιχειρηματιών γούνας προς τον e-ΕΦΚΑ έως τις 31/5/2023.
 16. Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (1ος κύκλος Πρόσκλησης σε φάση πληρωμών).
 17. Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (2ος κύκλος Πρόσκλησης.Έγινε Προδημοσίευση Δράσης).
 18. Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της εκτροφής γουνοφόρων ζώων λόγω των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία (επιχορήγηση εκτροφέων σε φάση ωρίμανσης).
 19. Προώθηση πιστοποίησηςγουνοδερμάτων και προϊόντων γούνας ως Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).
 20. Νέα Εκθεσιακή πολιτική για τον κλάδο της γούνας βάσει Σχεδίου Δράσης για τη διεύρυνση των χωρών εξαγωγής.

Σήμερα στις 8μ.μ. ο κ. Αμανατίδης θα πραγματοποιήσει ομιλία στην Πτολεμαΐδα. (Αίθουσα Επιμελητηρίου «Πέτρος Τόττης»)

Κοζάνη, 11/5/2023

Από το Γραφείο του

Υποψήφιου Βουλευτή Ν. Κοζάνης – ΝΔ

Γιώργου Αμανατίδη

 

7 σχόλια

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.