Τα συγχαρητήριά μου κύριε Μητσοτάκη για τον εθνικό διασυρμό. Δική μου ελεύθερη μετάφραση από το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της PEGA:
Σχετικά με την Ελλάδα, οι Ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι «η χρήση των παράνομων λογισμικών-spyware- δεν φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας απολυταρχικής στρατηγικής, ωστόσο χρησιμοποιείται κατά περίσταση για την επίτευξη πολιτικού και οικονομικού οφέλους». Αν και η Ελλάδα «έχει ένα σχετικά ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο κατ’ αρχήν», νομοθετικές τροποποιήσεις έχουν αποδυναμώσει τις δικλείδες ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα, το spyware, έχει χρησιμοποιηθεί κατά δημοσιογράφων, πολιτικών και επιχειρηματιών κι έχει εξαχθεί προς χώρες με κακό ιστορικό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι Ευρωβουλευτές καλούν την κυβέρνηση «να αποκαταστήσει επειγόντως και να ενδυναμώσει τις θεσμικές και νομικές δικλείδες ασφαλείας», να ανακαλέσει τις άδειες εξαγωγής που δεν είναι σύμφωνες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ελέγχου των εξαγωγών και να σεβαστεί την ανεξαρτησία της ΑΔΑΕ.
On Greece, MEPs say spyware use “does not seem to be part of an integral authoritarian strategy, but rather a tool used on an ad hoc basis for political and financial gains”. Even though Greece has “a fairly robust legal framework in principle”, legislative amendments have weakened safeguards. As a result, spyware has been used against journalists, politicians and businesspersons, and exported to countries with poor human rights records.
MEPs call on the government to “urgently restore and strengthen the institutional and legal safeguards”, repeal export licences that are not in line with EU export control legislation, and respect the independence of the Hellenic Authority for Communication Security and Privacy (ADAE).