Σταθμός σήμερα το Τσοτύλι, με τη βοήθεια της ΟΜ Τσοτυλίου. Ο κόσμος θερμός και η ανταπόκριση παραπάνω από θετική. Πολλοί είχαν κι ένα καλό λόγο να πουν για το πατέρα μου. Με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 21 Μαΐου ανοίγει ο δρόμος για μια πολιτική με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στόχο την αποκέντρωση. Η περιφέρεια θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε υγεία, παιδεία και εργασία ώστε να κρατηθεί ζωντανή.

 

rpt

rpt

rpt

rpt

rpt

rpt

rpt

rpt

rpt

rpt