Την Κυριακή 14 Μαΐου στις 10:00, συζητάμε και ενημερωνόμαστε για τα ζητήματα που μας απασχολούν. Η στοχοποίηση της κυνηγετική δραστηριότητα και τα εμπόδια που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη ημέρα.
Να είμαστε όλοι εκεί.

Εργατικό Κέντρο Κοζάνης