Συνδυασμός « ΕΛΠΙΔΑ» Γεωργία Ζεμπιλιάδου: Και η συσκότιση  περί την Υψηλή Γέφυρα Σερβίων  συνεχίζεται….

15 Μαΐου 2023
16:16

 

Από τον τύπο πληροφορούμαστε, ότι η Υψηλή Γέφυρα των Σερβίων θα δοθεί στην κυκλοφορία μεταξύ 15 – 20 Μαΐου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής με αυτήν κρίσης, ζητάμε έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση, την οποία μέχρι και σήμερα ΔΕΝ έχουμε.

 Με  αίτημα της Αντιπολίτευσης πραγματοποιήθηκε χθες (09.05.23) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να είναι παρόντες οι αρμόδιοι μηχανικοί για να ενημερώσουν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τελικά  η συνεδρίαση έγινε χωρίς την παρουσία των μηχανικών. Προσχηματικοί ή άλλοι οι λόγοι το αποτέλεσμα δεν αλλάζει.

 Άρα ούτε και χθες ενημερώθηκε υπεύθυνα το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Για να μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν και επειδή οι μη ειδικοί τουλάχιστον δυσπιστούν, ενώ οι ειδικοί μειδιούν με σημασία, με τα κυλιόμενα επιχειρήματα για την ασφάλεια της γέφυρας,  συγκεφαλαιώνουμε:

 • Η διαχείριση της συντήρησης της γέφυρας βρίσκεται σταθερά στην περιοχή της ατυπίας.
 • Για τρία (3) ολόκληρα χρόνια δεν αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες από την Περιφερειακή Αρχή για την επείγουσα αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά και την έγκαιρη προετοιμασία εναλλακτικών λύσεων. Απλά   εφαρμόζονταν τα «Κασαπίδεια» περιοριστικά ημίμετρα.
 • Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων είναι σταθερά απόν. Είναι προφανές, ότι η συντήρηση της γέφυρας είναι ένα αντικείμενο εξαιρετικά μεγάλο και εξαιρετικά ξένο για τις τοπικές δυνατότητες.
 • Η κυκλοφορία στη γέφυρα απαγορεύτηκε με δραματικούς τόνους το βράδυ της 16.03.23, διότι ένα ρήγμα που ανακαλύφθηκε εκείνη την ημέρα από διαγνωστικό μηχάνημα που τοποθετήθηκε την ίδια μέρα, διαγνώστηκε ότι διευρύνονταν ανησυχητικά εντός ωρών, καθιστώντας την επικίνδυνη…
 • Οι εργασίες συντήρησης οι οποίες εκτελούνται στο διάστημα αυτό, αφορούν σε ένα μικρό έργο  προϋπολογισμού 150.000,00 €, για την αποκατάσταση δύο τενόντων από τους 24, σε έναν από τους προβόλους της Γέφυρας. Είναι σαφές, ότι αυτό από μόνο του δεν μπορεί να κατέστησε τη γέφυρα άκρως επικίνδυνη ή ανασφαλή στο σύνολό της.
 • Οι τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με το παιχνίδι έργων και αναθέσεων περί την γέφυρα, όπως τις εκθέσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ρίχνουν νέο φως στις παραπάνω ατυπίες και καθιστούν την συμπεριφορά της Περιφερειακής Αρχής καθαρά αντιθεσμική. και βεβαίως ελεγκτέα.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν απαντήθηκε ΓΙΑΤΙ ο Περιφερειάρχης:

 • δεν ενέπλεξε το αρμόδιο Υπουργείο για μια Γέφυρα που κατά τα λεγόμενα του κινδύνευε «να πέσει» και δεν αφορούσε μια απλή συντήρηση.
 • δεν έφερε ποτέ στο Περιφερειακό Συμβούλιο την γραπτή εισήγηση των καθηγητών για το ολικό κλείσιμο της Γέφυρας και την αντίστοιχη έγκριση αυτής της Εισήγησης από τον Αρμόδιο Κρατικό Φορέα (ΓΔ ΥΠΟΜΕ);
 • δεν εφάρμοσε τον Κανονισμό Επιθεώρησης Γεφυρών (κλικ εδώ) που έχει εκδώσει η ΓΓ του ΥΠΟΜΕΔΥ  και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από τον Φορέα που εκτελεί την Επιθεώρηση και προβλέπει:
 • Η επιθεώρηση να γίνεται από Πιστοποιημένο Επιθεωρητή μεγάλης εμπειρίας από το Μητρώο Επιθεωρητών του Υπουργείου και όχι από όποιον θεωρεί κατάλληλο ο κάθε Περιφερειάρχης
 • Η οπτική επιθεώρηση γίνεται από απόσταση μικρότερου του ενός μέτρου και φυσικά όχι από την όχθη
 • Το Πρόγραμμα Ελέγχων και η Τεχνική Έκθεση αιτιολόγησης των ελέγχων αυτών πρέπει να εγκρίνεται από το αρμόδιο ελεγκτικό φορέα που ορίζει ο Κανονισμός

ΓΙΑΤΙ

 • απέκρυψε την Πραγματογνωμοσύνη του 2012 από την Εταιρεία ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε (κλικ εδώ);
 • απέκρυψε ότι η Εγνατία Οδός προκήρυξε διαγωνισμό για την επιθεώρηση της γέφυρας, τις τεχνικές προδιαγραφές του οποίου, υπέγραψε ο ίδιος ο κος Πανέτσος και ακολούθησε σύμβαση στις 04.16 για την «… επιθεώρηση, αξιολόγηση και μελέτη επεμβάσεων λειτουργικής και δομικής αναβάθμισης γεφυρών ….. ∆υτικής Μακεδονίας …», προϋπολογισμού μισού εκ€ και με ανάδοχο μεταξύ άλλων και την εταιρεία ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε;  (κλικ εδώ)
 • δεν κάλεσε ποτέ την Εταιρεία ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε να πει τις απόψεις της για την Γέφυρα
 • απέκρυψε ότι οι μελέτες που έψαχνε στην Ιταλία, βρισκόταν στην εταιρία ΕΥΕΡΓΟΣ, (κλικ εδώ σελ. 2 Λίστα διαθέσιμων Μελετών);
 • δεν έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Τεχνικό Σύμβουλο του Υπουργείου (ΗΛΙΔΑ Α.Ε)
 • δεν αξιοποίησε την σύγχρονη τεχνολογία που ανέφερε ο Πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών για τη Γέφυρα Σερβίων που χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις που έχουν χαθεί τα σχέδια μελετών για να τα ανακτήσει;
 • δεν ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι ο καθηγητής που εισηγήθηκε την τοποθέτηση φαναριών στη Γέφυρα, χρησιμοποιεί την ίδια γέφυρα για να πάρει μέρος σε προγράμματα με πλέον πρόσφατο την ένταξη σε ένα HORIZON 2,5εκ€ με την Περιφέρεια να μπαίνει εταίρος στο ίδιο έργο εγγράφοντας στον π/υ 80.000€ και πρόσφατα άλλα 79.000€ στην ΠΕ Γρεβενών για το εν λόγω Πρόγραμμα (κλικ εδώ)

Μήπως όλα τα παραπάνω αποκρύφτηκαν για να δικαιολογηθεί το άνευ λόγου και αιτίας κλείσιμο της γέφυρας για 3,5 χρόνια και φυσικά για να εξυπηρετηθεί το αφήγημα ότι από  το 1995 δεν έγινε τίποτε και επειδή έτσι θα κατέρρεε το αφήγημα του «..για πρώτη φορά…» Περιφερειάρχη;;

Πώς να εξηγήσεις αλλιώς ότι ενώ οι πολίτες καίγονταν για μια ασφαλή γέφυρα, αυτός δεν ενέπλεξε τον αρμόδιο Κρατικό Φορέα, δεν εφάρμοσε τον Κανονισμό και μετέτρεψε το θέμα της Γέφυρας Σερβίων, σε εργαστήριο γεφυρολογίας για επιστημονικές ερευνητικές εργασίες;

Για να μην απαντήσει σε όλα αυτά μεγάλα «ΓΙΑΤΙ», ήθελε τελικά να αναβάλει το Περιφερειακό Συμβούλιο και διέρρευσε εντέχνως την δήθεν αναβολή του;

Εν κατακλείδι, η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων είναι πολύ σημαντική, ως κρατική υποδομή για την Περιφέρεια, για τη χώρα, για τις ζωές των πολιτών της περιοχής.

Κανένας δεν δικαιούται να παίζει  με τόσο σοβαρά θέματα.

Κανένας δεν δικαιούται να εκθέτει τους πολίτες σε κινδύνους.

Συνεχίζουμε να ζητάμε υπεύθυνη και έγκυρη  ενημέρωση.

τοποθέτηση Γεωργίας Ζεμπιλιάδου στο Π.Σ.

τοποθέτηση Γιάννη Στρατάκη στο Π.Σ.

Για τον Συνδυασμό « ΕΛΠΙΔΑ»

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος – Επικεφαλής

12 σχόλια

 • k. Ζεμπιλιάδου ,

  πολλές και χονδρές ανακρίβειες γράφετε γιά την γέφυρα

  Εγιναν πολλές συζητήσεις στο Περ. Συμβούλιο .

  Σχετικά πρόσφατα τόσο ο Δρ Παν Πανέτσος Υπ/ντής Γεφυρων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ όσο και ο κ. Κ. Κατάκαλος Επικ. Καθηγητής σας
  εξήγησαν πλήθος πράγματα στο Περ. Συμβούλιο .
  Τώρα άν εσεις δεν καταλαβαίνετε ή θέλετε να ξεχνάτε
  ή να διαστρεβλώνετε πράγματα ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ πολύ
  γιά σας και το ΠΑΣΟΚ

  ΚΡΙΜΑ

  • δίνεις την εικόνα περισσότερο ότι λειτουργείς σαν γραφείο τύπου του Κασαπίδη και όχι σαν πολιτικός μηχανικός, όποτε άξιος μεν ο μισθός σου αλλά πράγματι ΚΡΙΜΑ, όταν βλέπουμε το δένδρο και χάνουμε το δάσος!

  • ο κος Πανέτσος και ο κος Κατάκαλος γιατί δεν πήγαν στο Συμβούλιο να ενημερώσουν όταν έκλεισε η Γεφυρα. Γιατί δεν πήγε ποτέ ο αρμόδιος μηχανικός του Υπουργείου και ο επίσημος Σύμβουλος (ΗΛΙΔΑ) για να πει την άποψη του με υπογραφή. Εχει δίκιο η Ζεμπιλιάδου. Λόγια λόγια και τίποτε με υπογραφή επίσημη. Ευκαιρία για απευθείας αναθέσεις και προγράμματα ευρωπαικά η Γέφυρα και εμείς να κάνουμε μιαμιση ώρα να πάμε στη δουλεια μας. Μας κατέστρεψαν

 • Ευτελής λαικισμός τα όσα γράφει η Ζεμπιλιάδου
  φοβούμενη γιά την παράταξη της τις δυσμενείς επιπτώσσεις
  αν πετύχει η επισκευή και ανοίξει η Γέφυρα .

  Την στιγμή που διακεκριμμένοι μηχανικοί εργάζονται για
  την επισκευή της γέφυρας η Ζεμπιλιάδου τους Πετριβολεί !!!!

  αυτοί είστε οι αριστεροί του ΠΑΣΟΚ >

  • Αφήστε τις κραυγές και απαντήστε εκεί οι βολεμένοι της ΖΕΠ. Αλλά τι να απαντήσετε Σάμπως είπατε τίποτε μέχρι σήμερα; Γεωργία ξεσκέπασε τους!

 • Ότι και να κάνετε ο Χάρης θα είναι τον Οκτώβριο Περιφερειάρχης….
  Μόνο Χάρη Κατανα εμπιστεύεται η Δυτική Μακεδονία…

 • Γεωργία οι υπηρεσίες το χειριστηκαν το θέμα. Το ότι η γέφυρα θα κατέρρεε ο διευθυντής το είπε.

  • Ε ναι μύρισε τα δάχτυλα του ο Διευθυντής. Είναι σοβαρή λειτουργία αυτή; Αν κινδύνευε να πέσει η γέφυρα θα είχε πέσει με τις καθυστερήσεις τους. Ποιος μας λέει ότι τώρα που θα κάνουν αυτό το έργο η γέφυρα δεν κινδυνεύει να πέσει; εμείς δεν ξερουμε κανέναν Πανετσο και δεν πιστεύουμε κανεναν κασαπίδη. Θέλουμε το Κράτος …αν υπάρχει …να μας βεβαιωσει ότι θα περναμε με ασφαλεια με τα παιδιά μας

 • Ο Κασαπιδης και οι σύμβουλοι. Σύμβουλοι και παρασυμβουλοι. Αναθέσεις συνεχόμενες και ανανεωμένες. Εσύ αγναντευε. Ο Χριστοφορίδης τίποτα δεν πέτυχε. Αν αθροισουμε τους συμβούλους θα δεις για τα ποσά.

 • H Ζεμπιλιάδου θέλοντας εναγωνίως να βοηθήσει το καταρρέον ΠΑΣΟΚ
  ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ .

  Δεν υπήρξε καμιά μελέτη της Εγνατίας Οδού γιά την Γέφυρα .

  κ. Ζεμπιλιάδου ως δημόσιος υπάλληλος επί δεκαετίες τι έκανες γιά να φυλλάσσονται σωστά τα αρχεία και οι μελκέτες και να μην πετιούνται στά σκουπίδια μελέτες αυτή της γέφυρας Σερβίων

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.