Παρασκευή Βρυζίδου υπ. Βουλευτής Ν. Κοζάνης – Πρόγραμμα επισκέψεων Τρίτη 16 Μαΐου 2023