Συνεταιρισμοί ΑΣΕΠΟΠ και ΔΗΜΗΤΡΑ. Εξαιρετικές οι εγκαταστάσεις και η συζήτηση με κ. Κουτλιάμπα και κ. Σακούλα. Και οι δυο φιλόξενοι και γνώστες του αντικειμένου, ανέδειξαν τα προβλήματα του κλάδου. Έπειτα, μετάβαση σε ΤΟΕΒ Σερβίων για ενημέρωση από υπαλλήλους για τα εκεί προβλήματα. Κυρίαρχο το αυξημένο ενεργειακό κόστος και το κόστος των πρώτων υλών.

rpt